FUNDACJA NA RZECZ KULTURY

PRZESTRZENIE POMIĘDZY

Ul. Gen. De Gaulle'a 3/3

80-261 Gdańsk

e-mail: in-between(at)wp.pl

KRS: 0000560336, NIP: 9571078891, REGON: 361651580

Numer rachunku bankowego:

58 1750 0012 0000 0000 3005 7031