Fundacja rozpoczęła działalność w 2015 roku w Gdańsku. Jej inicjatorami są ludzie związani z sobą ideą „pomiędzy”, specjaliści z obszaru muzyki i sztuk wizualnych, skupieni na eksploracji zjawisk granicznych, sytuujących się często na obrzeżach kultury, które pomimo swojej nadzwyczajnej wartości pozostają ukryte i nie zawsze darzone są uznaniem czy zainteresowaniem szerokiej publiczności. 

 

Nasza idea „pomiędzy” to dostrzeżenie momentu przeniknięcia się w czasie i/lub przestrzeni działań klasyfikowanych jako osobne z natury [sic!], choć często naturalnie powiązanych. Zaczynając w tej szczelinie chcemy poszerzać ramy sztuki już dostrzeganej, wzbogacać krajobraz kulturalny Gdańska oraz miast partnerskich o nietypowe, niezależne i niedookreślone inicjatywy artystyczne.

 

 

Idea ta oznacza też rozpoznawanie i dążenie do  współpracy w tworzeniu i działalności artystów oraz myślicieli pochodzących z różnych kręgów kulturowych - krajów, regionów, ośrodków, szkół - którzy dostrzegając istniejące ograniczenia, świadomie dążą do ich zniesienia.

 

 

Fundacja chce wspierać inicjatywy, które mogą odstraszać, które z pozoru nie poddają się obróbce/działaniom instytucjonalnym (co ważne, pragnęlibyśmy by takie zostały). Chcemy stwarzać warunki dla powstawania dzieł niepewnych oraz kiełkowania idei w pełni otwartych.